Upozornenie!

Žiadame návštevníkov našej webovej stránky, aby nekopírovali obsah (text, fotografie) webovej stránky bez vedomia a súhlasu administrátora stránky za účelom ďalšieho verejného publikovania. Všetky príspevky - texty a fotografie - sú výlučne našim duševným vlastníctvom, okrem tých, ktoré sú zo súhlasom z iných webových stránok, a sú chránené v zmysle autorského zákona. Zákon č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.

Za pochopenie Ďakujeme


Úvod


História


Kňazi


Farská rada

Spoločenstva


Filiálka Hriadky


Charitné domy


bannerSvatePismo

Vyhľadávanie vo Svätom Písme

*Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8


BOHOSLUŽBY - NOVÉ !


OZNAMY !


MODLITBY

KRÍŽOVÉ CESTY


Úmysly apoštolátu
na rok 2023


Služby

Aktivity


Fotogaléria


Sviatosti


Zaujímavé stránky


Kontakt
pocitadloNavstevnosti

Vaše príspevky a námety posielajte na vojcice@abuke.sk