Bilely ornát

bilelyornt.jpg

Rúcho kňaza pri sv. omši.

Biela je farba radosti, používa sa na sviatky Pána, anjelov, vo Vianočnom a Veľkonočnom období a na sviatky svätých, ktorí nezomreli mučeníckou smrťou