Cibórium

cibrium.jpg

Nádoba s pokrývkou na uchovávanie Sviatosti oltárnej vo svätostánku