Fialové rúcho

fialovrcho.jpg

Fialová je farba pokánia, používa sa v advente, pôste, pri omšiach za zomrelých a pri pohreboch