Kropenička

kropenika.jpg

Nádobka na svätenú vodu, používa sa pri sväteniach a požehnaniach