Mariánsky ornát

marinskyornt.jpg

Modrá sa používa na sviatky Panny Márie