Palla

palla.jpg

Štvorec z pevnej látky potiahnutý ozdobnou látkou, kladie sa na kalich (chráni pred spadnutím nečistoty)