Zelený ornát

zelenornt.jpg

Zelená je farba nádeje, používa sa v nedele a všedné dni v období Cez rok