AKTIVITY

Ružencové bratstvo (RB)

Členovia RB sa stretávajú každú prvú nedeľu v poobednajších hodinách pri výmene ružencových tajomstiev.

Združenie mariánskej mládeže (ZMM)

Stretnutie je vyhlásené vždy týždeň dopredu na nedeľnej svätej omši pri oznamoch. Srdečne sú pozvané všetky deti a mládež našej farnosti.

Modlitby matiek (MM)

Mamičky sa stretávajú každý pondelok v pastoračnej miestnosti na farskom úrade vo večerných hodinách (cca 18:00-19:00). Srdečne sú pozvané všetky mamky, ktoré sa chcú modliť za svoju rodinu.