AKTUALITY


späť na bohoslužby


Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach opäť ponúka pre snúbencov možnosť absolvovať víkendové kurzy prípravy na manželstvo. V mesiaci máj sa bude realizovať kurz v Brehove v termíne 3. – 5. mája 2019. Bližšie informácie sú uvedené na našej stránke rodina.rimkat.sk. V prípade záujmu sa snúbenci môžu prihlásiť na kurz vyplnením formulára, dostupného na uvedenej stránke.


Manželia, ktorí v tomto roku 2019 slávia svoje 25., 50., 60., 65. výročie manželstva, sú pozvaní otcom arcibiskupom do Košickej katedrály aby si v rámci Roka sv. Košických mučeníkov obnovili svoje manželské sľuby. Kto má záujem zúčastniť sa tejto celodiecéznej obnovy nech sa najneskôr do 1. apríla 2019 nahlási v sakristii. Obnova strieborného výročia 25 rokov bude 26. mája 2019 o 15.00 hod. Obnova 50. 60. 65 rokov manželstva bude 13. októbra 2019 o 15.00 hod.