AKTUALITY


späť na bohoslužby


Bože, v pohoršení kríža si zjavil svoju nevysloviteľnú múdrosť. Daj, aby sme prenikli do hĺbky slávneho umučenia Tvojho syna, a s dôverou sa chválili jeho krížom. On s Tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.
Tento príspevok chceme venovať všetkým, ktorí budú "poslušne" tráviť najbližšie dni doma a nezabudnite:
POSLUŠNOSŤ NÁS CHRÁNI
Prajeme všetkým požehnaný a na Božie milosti bohatý týždeň...
K Roku Božieho Slova, ktorý slávime i na Slovensku, pozýva symbolické logo. Dominuje v ňom červený kríž so stranami Svätého Písma v štvorfarebnej kombinácii (žltej, zelenej, modrej a červenej) a nápis "Rok Božieho Slova". Ide o kombináciu loga Katolíckej biblickej federácie, ktorá iniciovala, aby sa v jednotlivých krajinách slávil Rok Božieho Slova. U nás tento návrh prijala Konferencia biskupov Slovenska.
"Môžeme povedať, že základom je kríž - symbol Krista, ktorý je pre nás definitívnym Božím Slovom. Slovom, ktoré sa stalo telom. Farby zas odkazujú na stvorenie - ktoré povstáva skrze Božie slovo - a na univerzalitu - pretože ono je pre všetkých," vysvetlil posolstvo loga misionár zo Spoločnosti Božieho Slova P. Marek Vaňuš, SVD. Základné línie prežívania špeciálneho tematického roka je možné nájsť na stránka Katolíckeho biblického diela na Slovensku.
Rok Božieho Slova slávime od Prvej adventnej nedele do sviatku sv. Hieronyma (30. septembra 2020). Biskupi Slovenska pozvali k jeho sláveniu v pastierskom liste, ktorý sa čítal v kostoloch vlani na začiatku Adventu.

Bližšie informácie nájdete:
Pastiersky list KBS na 1. adventnú nedeľu 2019 - Rok Božieho slova Tlačová kancelária KBS


Fotografiu nájdete na stránke: TU