Bohoslužby


späť na úvod


ROZPIS BOHOSLUŽIEB

28. týždeň 6. - 12. 7. 2020


Deň Liturgický kalendár
Vojčice
Hriadky Char. dom
Po
Sv. Márie Goretti, panny a mučenice
Ut
Sv. Antona Máriu Zaccariu, kňaza
18:30
† Helena Sariková
St
Féria
18:30
† Mária Ujhelyiová
17:30
† Juraj
Št
Sv. Augustín a Zhao Ronga, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov
18:30
† Helena Ujhelyiová
Pi
Féria
18:30
¤ Juraj
So
Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy
Ne 15. nedeľa
v Cezročnom
období
9:00
¤ Mária
10:30
¤ rod. Jána a Petra


Vysvetlenie hviezdičiek vo farských oznamoch nájdete TU.
Aktuality TU.

ČÍTANIA LEKTOROV - Vojčice

12. 7. 2020 1. čítanie 2. čítanie Prosby
Lektori Andráš, J. Andrášová, B. Bajusová, M.