PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ

39. TÝŽDEŇ V OBDOBÍ CEZ ROK 24.- 30.09.2018

Deň
Liturgický kalendár
Vojčice Hriadky Charitný dom E.S.
Po Féria 18 : 00
¤ za dobrodincov
Ut Féria 09 : 00
¤ Júlia
St Svätých Kozmu a Damiána, mučeníkov
- Féria
18 : 00
† Michal, Mária
17 : 00
† Ján, Tomáš

Št Svätého Vincenta de Paul,
kňaza (spomienka)
18 : 00
¤ Mária
Pi Svätého Václava, mučeníka
Svätého Vavrinca Ruiza
a spoločníkov, mučeníkov - Féria
18 : 00
¤ Ondrej
17 : 00
¤ Helena
So Svätých Michala, Gabriela a Rafaela,
archanjelov - Sviatok
7 : 30
¤ Mária
Ne 26. nedeľa v Cezročnom období 09 : 00
¤ Lukáš, Alexander
10 : 30
¤ za rodiny

ČÍTANIA LEKTOROV

30.09.2018 1. čítanie 2. čítanie Prosby
Lektori Bajusová, M. Andráš, J. Andrášová, B.