PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ

42. TÝŽDEŇ V OBDOBÍ CEZ ROK 15.- 21.10.2018

Deň
Liturgický kalendár
Vojčice Hriadky Charitný dom E.S.
Po Sv. Terézie od Ježiša,
panny a učiteľky Cirkvi,
Spomienka
18:00
† Anna
Ut Féria 17:30*
St Sv. Ignáca Antiochijského,
biskupa a mučeníka,
Spomienka
17:30* 17:30**
¤ za dobrodincov chrámu
09:00
¤ rodina Kataríny
Št Sv. Lukáša, evanjelistu
Sviatok
17:30
***
¤ Ján
Pi Féria 18:00
† Gejza, Magdaléna
17:00
† Mária
So Féria 7:30

† Michal
Ne 29. nedeľa v Cezročnom období 09:00
****
† Michal
10:30
****
¤ za rodiny
Vysvetlenie hviezdičiek nájdete vo farských oznamoch TU.

ČÍTANIA LEKTOROV

21.10.2018 1. čítanie 2. čítanie Prosby
Lektori Andrášová, B. Bajusová, M. Borová, M. ml.