PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ

46. TÝŽDEŇ V OBDOBÍ CEZ ROK 12.11.- 18.11.2018

Deň
Liturgický kalendár
Vojčice Hriadky Charitný dom E.S.
Po Svätého Jozafáta,
biskupa a mučeníka
(spomienka)


Ut Féria
St Féria
Št Svätého Alberta Veľkého,
biskupa a učiteľa Cirkvi
(ľ. s.) - Féria
17:30
¤ Mária
16:30
† Ján, Martin, Andrea, Mária
Pi Svätej Margity Škótskej
Svätej Gertrúdy, panny
(ľ. s.) - FÉRIA
17:30
¤ Jakub
16:30
† Ján, Ján, Jozef, Imrich
So Svätej Alžbety
Uhorskej, rehoľníčky
(spomienka)
7:30
¤ Mária s deťmi
Ne 33. nedeľa v Cezročnom období 09:00*
Michal, Mária
10:30*
Jozef, Vanda
Vysvetlenie hviezdičiek nájdete vo farských oznamoch TU.

ČÍTANIA LEKTOROV

18.11.2018 1. čítanie 2. čítanie Prosby
Lektori Varga, J. Borová, M. Rokyta, J.