Bohoslužby


späť na úvod

Od 31. mája 2021 sa mení počet všetkých osôb v kostole počas svätej omše. Povolená maximálna kapacita je 50% sediacich osôb z kapacity interiéra kostola.
Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov za sprievodu dospelej osoby.
Účastníci svätej omše musia mať prekryté horné dýchacie cesty (respirátor FFP2 / KN 95) okrem okamihu sv. prijímania.

Prosíme veriacich, aby dodržiavali nariadenia ÚVZ, ktoré platia pre možnosť slúženia sv. omší.


ROZPIS BOHOSLUŽIEB

25. týždeň 21. - 27. 6. 2021


Deň Liturgický kalendár
Vojčice
Hriadky
Po
Sv. Alojza Gonzágu,
rehoľníka
18:00
† rod. Borová
Ut
Féria
St
Féria

17:30 *
† Ján, Jolana,
Michal
Št
Narodenie
sv. Jána
Krstiteľa
18:00 **
Pia
Féria
18:00 ***
¤ Helena (ž.j.)
So
Féria
8:00
† Ján, Juraj,
Anna, Irena
15:00
sobášna
¤ za novomanželov
Ne 13. nedeľa
v Cezročnom
období
9:00 ****
† Ladislav
Bajus
8:00 ****
¤ Pavol, Tomáš
(ž.j.)

Vysvetlenie hviezdičiek vo farských oznamoch nájdete TU.
Aktuality TU.

ČÍTANIA LEKTOROV - Vojčice

24. 6. 2021
1. čítanie 2. čítanie Prosby
Lektori Bajusová, M. Tóthová, J. Veľková, T.
27. 6. 2021
1. čítanie 2. čítanie Prosby
Lektori Šamková, J. Rokyta, V. Bandura, V.