ROZPIS BOHOSLUŽIEB


späť na úvod

37. týždeň 11. - 17. 9. 2023

Deň Liturgický kalendár
Vojčice
Hriadky
Po Pondelok 23. týždňa
v Cezročnom období
Ut
Najsvätejšieho
mena Panny Márie
18:00
¤ Márie
St
Sv. Jána Zlatoústeho,
biskupa a učiteľa Cirkvi
18:00
† Michal
Miškanič
Št
Povýšenie
Svätého kríža
18:00
¤ Mária
(ž.j.)
Pia
Sedembolestnej
Panny Márie,
patrónky Slovenska
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
10:30
¤ za veriacich
8:30
† Ján, Mária
So Sv. Kornélia, pápeža,
a Cypriána, biskupa,
mučeníkov
Ne 24. nedeľa
v Cezročnom
období
9:00
† Ján
10:30
† Michal Pešta

Farské oznamy nájdete TU.

ČÍTANIA LEKTOROV - Vojčice

Prosíme lektorov, aby si prišli predčítať vždy 15 min. pred sv. omšou. Ak v daný dátum sv. omše nemôžete prísť, nájdite si za seba náhradu alebo informujte kostolníčky.

14. 9. 2023
ŠT
1. čítanie 2. čítanie Prosby
Lektori
Veľková T.
-
Bajusová M.
15. 9. 2023
PIA
1. čítanie 2. čítanie Prosby
Lektori
Andrášová K.
Andrášová B.
Andráš M.
17. 9. 2023
NE
1. čítanie 2. čítanie Prosby
Lektori
Veľková B.
Oravcová A.
Prosbová M.