PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ

28. TÝŽDEŇ /15. - 21. 7. 2019/

Deň
Liturgický kalendár
Vojčice Hriadky Char. dom E.S.
Po Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi 18:30
¤ Mária (ž.j.)
Ut Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej 18:30*
¤ Martin (ž.j.)
17:30
¤ Ján
St Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov 18:30
¤ na úmysel Valérie
Št Féria 9:00
¤ Zuzana
Pi Féria 18:30
¤ Stanislav
17:30
¤ rod. Palková
So Féria **
Ne 16. nedeľa v Cezročnom období 9:00***
† Michal, Alica
8:00
¤ Katarína
Vysvetlenie hviezdičiek vo farských oznamoch nájdete TU.
Aktuality TU.

ČÍTANIA LEKTOROV

21. 7. 2019 1. čítanie 2. čítanie Prosby
Lektori Andrášová, B. Bajusová, M. Borová, M. ml.