Charitný dom Eriky Jakabovej


späť na charita

Dátum uvedenia do prevádzky: 1. 2.2005

Zriaďovateľ a prevádzkovateľ:
Občianske združenie Teresa Benedicta so sídlom v Milhostove č. 20, 075 01 Trebišov Kontaktná osoba: Mgr. Peter Novysedlák, prezident Občianskeho združenia Teresa Benedicta Typ zariadenia: zariadenie opatrovateľskej služby.

Stručné informácie o zriaďovateľovi:

Občianske združenie Teresa Benedicta bolo zaregistrované na MVSR dňa 18. 5. 2000. Jeho poslaním je vykonávať aktivity zamerané v prospech ľudí odkázaných na sociálnu pomoc.