Charitný dom sv. Edity Steinovej


späť na charita

Kontaktná osoba: Katarína Kolačkovská, vedúca zariadenia
Zriaďovateľ: Arcibiskupský úrad Košice
Prevádzkovateľ: Arcidiecézna charita Košice

Typ zariadenia:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb s celoročným pobytom. Zároveň slúži aj ako vývarovňa pre dôchodcov z obce a blízkeho okolia.

Kapacita: 16 klientov

Dátum uvedenia do prevádzky: 1. 11. 2001

CHDES vznikol rozsiahlou rekonštrukciou a prístavbou rodinného domu. Peniaze na odkúpenie pozemku a pôvodnej budovy darovala v r. 1996 rakúska charita. Samotné dielo vznikalo v rokoch 1999 - 2001 pričinením dobrovoľných spolupracovníkov charity. Vedenia stavby sa ujal vtedajší kaplán z Trebišova Mgr. Peter Novysedlák, ktorý k výstavbe diela dokázal motivovať obyvateľov obce, členov Združenia mariánskej mládeže a iných duchovných spoločenstiev, ale aj bezdomovcov z Azylového domu v Trebišove. Súčasne s výstavbou prebiehalo aj organizovanie zbierok, benefičných koncertov a sociálnych búrz za účelom získavania finančných prostriedkov pre pokračovanie stavby. V júli r. 2000 stavbu navštívili zástupcovia francúzskej charity, ktorých projekt natoľko oslovil, že sa ho rozhodli podporiť sumou 1.200.000,-Sk. Projekt získal finančnú podporu ako jeden z troch v rámci celej SR. Dokončenú stavbu slávnostne posvätil dňa 20. 10. 2001 Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup. Prví obyvatelia nastúpili 1. 11. 2001.

   Fotogaléria