Charita


† Charitný dom sv. Edity Steinovej

Adresa: Školská ul. 396/27, 076 22 Vojčice
Tel. č.: 056 676 14 02
Kontaktná osoba: Katarína Kolačkovská, vedúca zariadenia
Zriaďovateľ: Arcibiskupský úrad Košice
Prevádzkovateľ: Arcidiecézna charita Košice

Typ zariadenia:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb s celoročným pobytom. Zároveň slúži aj ako vývarovňa pre dôchodcov z obce a blízkeho okolia.

Kapacita: 16 klientov

Dátum uvedenia do prevádzky: 1. 11. 2001

Služby poskytované klientom zariadenia:

- poskytovanie stravy 5x denne, v prípade diabetes 6x denne,
- ubytovanie v jedno a dvojlôžkových izbách
- celkové zaopatrenie, t. j. upratovanie, pranie, žehlenie osobnej a posteľnej bielizne, - pomoc pri nevyhnutných životných úkonoch, napr. osobná hygiena, kúpanie, pomoc pri podávaní jedla, obliekaní a vyzliekaní, dohľad atď. - záujmová, kultúrna, rekreačná a rehabilitačná činnosť, poradenstvo, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom lekára a zdravotníckeho zariadenia - vybavovanie nevyhnutných úradných a osobných záležitosti klienta
- duchovná služba bez rozdielu konfesie

Stručná história:

CHDES vznikol rozsiahlou rekonštrukciou a prístavbou rodinného domu. Peniaze na odkúpenie pozemku a pôvodnej budovy darovala v r. 1996 rakúska charita. Samotné dielo vznikalo v rokoch 1999 - 2001 pričinením dobrovoľných spolupracovníkov charity. Vedenia stavby sa ujal vtedajší kaplán z Trebišova Mgr. Peter Novysedlák, ktorý k výstavbe diela dokázal motivovať obyvateľov obce, členov Združenia mariánskej mládeže a iných duchovných spoločenstiev, ale aj bezdomovcov z Azylového domu v Trebišove. Súčasne s výstavbou prebiehalo aj organizovanie zbierok, benefičných koncertov a sociálnych búrz za účelom získavania finančných prostriedkov pre pokračovanie stavby. V júli r. 2000 stavbu navštívili zástupcovia francúzskej charity, ktorých projekt natoľko oslovil, že sa ho rozhodli podporiť sumou 1.200.000,-Sk. Projekt získal finančnú podporu ako jeden z troch v rámci celej SR. Dokončenú stavbu slávnostne posvätil dňa 20. 10. 2001 Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup. Prví obyvatelia nastúpili 1. 11. 2001.

   Fotogaléria


† Charitný dom Eriky Jakabovej

Adresa:M. R. Štefánika 342, 076 22 Vojčice
Tel. č.: 056 676 14 08
Zriaďovateľ a prevádzkovateľ:
Občianske združenie Teresa Benedicta so sídlom v Milhostove č. 20, 075 01 Trebišov Kontaktná osoba: Mgr. Peter Novysedlák, prezident Občianskeho združenia Teresa Benedicta Typ zariadenia: zariadenie opatrovateľskej služby.

Dĺžka pobytu v zariadení: 1 rok. V odôvodnených prípadoch možnosť predĺžiť pobyt o ďalší rok.

Kapacita: 9 klientov

Dátum uvedenia do prevádzky: 1. 2.2005

Služby poskytované klientom zariadenia:

- poskytovanie stravy 5x denne, v prípade diabetes 6x denne
- ubytovanie v trojlôžkových izbách
- celkové zaopatrenie, t. j. upratovanie, pranie, žehlenie osobnej a posteľnej bielizne, - pomoc pri nevyhnutných životných úkonoch, napr. osobná hygiena, kúpanie, pomoc pri podávaní jedla, obliekaní a vyzliekaní, dohľad atď. - záujmová, kultúrna a rekreačná činnosť, poradenstvo, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom lekára a zdravotníckeho zariadenia - duchovná služba bez rozdielu konfesie

Stručné informácie o zriaďovateľovi:

Občianske združenie Teresa Benedicta bolo zaregistrované na MVSR dňa 18. 5. 2000. Jeho poslaním je vykonávať aktivity zamerané v prospech ľudí odkázaných na sociálnu pomoc.

Najvýznamnejšie aktivity:

Prevádzkovanie Charitného domu profesora Hlaváča (domov dôchodcov) v Michalovciach od 1. 12. 2003. Kapacita zariadenia - 18 klientov.
Výstavba charitného domu v Michalovciach v mestskej časti Stráňany s kapacitou 28 klientov.
- organizovanie humanitnej pomoci pre Ukrajinu
- poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti
- podieľanie sa na výstavbe kostola v obci Úpor
- poskytovanie materiálnej i finančnej výpomoci odkázaným rodinám a
jednotlivcom