Stretnutie členov ružencového bratstva 4.1.2015

Stretnutie členov ružencového bratstva s otcom Hilárom 8.3.2015

Deň matiek 2015 na fare / 10.5.2015 /