Fotografie rok 2018


späť na fotogaléria
Výročná sv. omša konsekrácie farského kostola 25. 1. 2018

Veľkonočné Trojdnie 30. 3. - 2. 4. 2018

Božie telo 31. 5. 2018

Výročná sv. omša p. Janka a p. Ľubomíra 2. 6. 2018

Prvé sväté prijímanie 3. 6. 2018

Blahorečenie Anny Kolesárovej v Košiciach 1. 9. 2018

Farský deň 8. 9. 2018

Odpustová slávnosť vo farskom kostole 15. 9. 2018

Vianočné posedenie 29. 12. 2018

Jasličková pobožnosť 30. 12. 2018