Fotografie mesiac Apríl 2019


späť na fotogaléria
Posvätenie sochy Vzkrieseného Krista a prenosného bohostánku 15. apríl 2019

Veľkonočné obdobie 18. - 22. apríl 2019

Mariánska sobota v Košiciach 27. apríl 2019

Nedeľa Božieho milosrdenstva 28. apríl 2019