Fotografie mesiac Jún 2019


späť na fotogaléria
Prvé sväté prijímanie 2. jún 2019

Svätá omša za terciárov vo farskom kostole 10. jún 2019

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - Božie Telo 20. jún 2019

Farská púť Litava 22. jún 2019

Výročie kňazskej vysviacky pána farára - 35. rokov - 23. jún 2019