História a súčasnosť


Farnosť Vojčice vznikla 1. júna 2008. Obec Vojčice sa písomne spomína už na začiatku 13. storočia a v súčasnosti má vyše 2000 obyvateľov. Kostol Sedembolestnej Panny Márie je jednou z dominánt obce. Jeho základný kameň bol položený v r.1969 a je postavený v štýle kostolov sedemdesiatych rokov.
Vojčická farská budova vyrástla pri tomto kostole v priebehu troch rokov jej intenzívnej výstavby, na ktorej sa podieľali samotní farníci z Vojčíc.

K farnosti Vojčice patrí aj filiálka Hriadky, obec s 490 obyvateľmi. Základný kameň kostola, ktorý je zasvätený Svätej Trojici, bol položený v roku 1995.