Filiálka Hriadky
Obec Hriadky má 490 obyvateľov z toho 300 rímskokatolíkov. Kostol je zasvätený Najsvätejšej Trojici, jeho základný kameň bol položený v roku 1995.

Kurátori:


Kostolníčka:
Rekonštrukcia strechy Rímskokatolického kostola Najsvätejšej Trojice Hriadky ZMLUVA O DIELO č.01/03/2016 (pdf subor 3 MB)


Fotogaléria