KŇAZISúčasný farár:


JCLic. Peter ŠALAGOVIČ


2013-

Predchodca:


JCLic. Marián FENCÁK


2008-2013

Vysvätení kňazi našej farnosti:


Mgr. Michal PAĽOVČÍK


p. Ľubomír KONFEDERÁK, CM


p. Ján JAKUBOVIČ, CM