KŇAZISúčasný farár:


JCLic. Peter ŠALAGOVIČ

2013-

Predchodca:


JCLic. Marián FENCÁK

2008-2013

Vysvätení kňazi našej farnosti:


Mgr. Michal PAĽOVČÍK

p. Ľubomír KONFEDERÁK, CM

p. Ján JAKUBOVIČ, CM