KontaktRímskokatolícky farský úrad vo Vojčiciach


Hlavná 381
076 22 Vojčice
056/ 676 13 16
www.vojcice.rimkat.sk
vojcice@rimkat.sk