KONTAKT


Adresa Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Rímskokatolícka cirkev, Hlavná 381, 076 22 Vojčice
GPS GPS: 48° 40' 34.4498679" N, 21° 42' 49.4899286" E

IČO: 31311334

Webstránka farnosti: www.vojcice.rimkat.sk

e-mail: vojcice.rimkat@gmail.com


Kontakt na kostolníčky p. PROSBOVÁ +421 904 942 260
v prípade zazvonenia zvonmi zosnulému: p. BAJUSOVÁ +421 910 626 672