Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky farnosti Vojčice - 15. september 2008


Tento významný sviatok oslávili vojčickí veriaci po prvý raz ako farnosť spolu so svojimi gréckokatolíckymi spolubratmi. Slávnostným kazateľom na odpustovej slávnosti bol duchovný otec Ladislav Praščák, spolu s ním slúžili svätú omšu farár Marián Fencák, duchovný otec z Vyšného Mirošova- Martin Laban a kaplán Ľubomír Konfederák CM. Na konci svätej omše duchovný otec Ladislav prekvapil rímskokatolíckych veriacich, keď daroval nášmu kostolu ikonu Panny Márie Bohorodičky, na ktorú sa vyzbierali gréckokatolíci