Posvätenie farskej budovy - 14. september 2008


Do kroniky farnosti Vojčice sa tento deň zapíše zlatým písmom. Táto nedeľa totiž patrila veľkej slávnosti. Sv. omšu v tento deň celebroval a slávnostným kazateľom bol otec biskup Mons. Bernard Bober a koncelebranti boli: dekan Jozef Drondzek, farár Marián Fencák, gréckokatolícky duchovný z Vojčíc Ladislav Praščák, a kapláni Peter Novysedlák, Ľubomír Konfederák CM a Michal Paľovčík. Dôvodom slávnosti bolo posvätenie farskej budovy, ktoré nasledovalo po svätej omši. Budova bola posvätená presne tri roky po posvätení jej základného kameňa- 15. septembra 2005. Otec biskup počas omše zablahoželal veriacim z Vojčíc ku vzniku farnosti a povzbudil ich aj naďalej k vytrvalej práci, ktorá postavením fary ani zďaleka nekončí, práve naopak.

Vojčický kostol sa v tento deň zaplnil do posledného miesta. Stretli sa v ňom veriaci viacerých vierovyznaní, samozrejme, najmä rímskokatolíci a gréckokatolíci z Vojčíc, Hriadok, Trebišova a Milhostova, ale aj hostia z okolitých farností. Slávnosť bola skutočným duchovným zážitkom a všetkým, ktorí sa do jej prípravy a realizácie zapojili, patrí srdečné Pán boh zaplať. Verme, že posvätenie fary je začiatkom pevnejšej spolupráce veriacich tejto farnosti pre Boží plán.


   Fotogalária