Mimoriadni rozdávatelia sv. prijímania


späť na služby

Podľa Kódexu kánonického práva je riadnym vysluhovateľom svätého prijímania biskup, presbyter a diakon. Mimoriadnym vysluhovateľom svätého prijímania je akolyta, ako aj iný veriaci, ktorý má vek a vlohy stanovené dekrétom Konferencie biskupov a predpísaným liturgickým obradom je prijatý do služby mimoriadneho rozdávateľa svätého prijímania; toto udelenie služieb mu však nedáva právo na poskytovanie materiálneho zabezpečenia zo strany Cirkvi.
Rozdávatelia sv. prijímania nedávajú počas sv. prijímania deťom krížiky.
V našej farnosti službu mimoriadnych rozdávateľov svätého prijímania vykonávajú poverení laici: Bajus M., Oravec F.