Miništranti


späť na služby

Miništrant je laický služobník, ktorý napomáha kňazom počas bohoslužieb.

Výraz miništrant pochádza z lat. ministrans, čo je príčastie prézentu aktíva od ministrare (prisluhovať, posluhovať). Latinské slovo ministrare je možné preložiť ako „slúžiť", čo znamená druhému človeku činiť to, čo si praje.

Táto služba súvisí s odkazom Ježiša Krista (napr. Jn 13, 1-20). Medzi služby miništranta patrí predovšetkým posluhovanie pri svätej omši, ale tiež pomoc pri udeľovaní sviatostí (krst, manželstvo), pri pohreboch a procesiách a pod.
Patrónmi miništrantov sú sv. Tarzícius a sv. Dominik Sávio.Modlitba pred svätou omšou

Pane Ježišu Kriste, pozval si nás do služby pri tvojom oltári. Chceme ti slúžiť s úctou a láskou. Daj nám srdce vnímavé, myseľ pozornú, naplň nás milosťou. Tešíme sa, že sme tvoji bratia a ty si náš priateľ. Chceme s tebou prežiť najkrajšiu hodinu tohto dňa. Amen

Modlitba po svätej omši

Ďakujeme ti, Boh Otec, milujeme ťa, Boh Syn, žijeme v tvojej láske, Boh Duch Svätý. Všemohúci Bože, sme tvoji a ty si náš Boh. Odchádzame domov, Pane, poď s nami a pomáhaj nám dobre žiť. Daj nám chuti do učenia, žehnaj našich rodičov, učiteľov, kňazov a priateľov. Bože, chceme ti slúžiť vždy a všade. Amen1. Pokloňme sa krížu – /poklonia sa smerom ku krížu/

2. Vzdajme úctu celebrantovi – /poklonia sa smerom ku kňazovi/

3. Poďme v pokoji – v mene Kristovom. AmenLITURGICKÉ PREDMETY A OBLEČENIE