Sviatosť pomazania chorých


späť na sviatosti


(KKC 1499) „Posvätným pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil, ba ich povzbudzuje, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovým utrpením a jeho smrťou, a tak prispeli k dobru Božieho ľudu.“

Náuka Cirkvi o sviatosti pomazania chorých: Katechizmus katolíckej cirkvi – Druhý oddiel, Druhá kapitola, 5. článok