Sviatosť zmierenia


späť na sviatosti

Kristus ustanovil sviatosť pokánia pre všetkých hriešnych členov svojej Cirkvi, predovšetkým pre tých, ktorí po krste upadli do ťažkého hriechu, a tak stratili krstnú milosť a ranili ekleziálne spoločenstvo. Sviatosť pokánia im ponúka novú možnosť obrátiť sa a znovu získať milosť ospravodlivenia. Cirkevní Otcovia predstavujú túto sviatosť ako „druhú (záchrannú) dosku po stroskotaní, ktorým je strata milosti". Sviatosť pokánia, ako všetky sviatosti, je liturgickým slávením.

Riadnymi zložkami slávenia sú:


Vyznanie hriechov kňazovi tvorí podstatnú časť sviatosti pokánia. Treba, aby kajúcnici pri spovedi vyznali všetky smrteľné hriechy, ktorých sú si vedomí po dôkladnom spytovaní svedomia, aj keby boli veľmi skryté...
Proces návratu k Bohu, nazvaný obrátenie a ľútosť, zahŕňa v sebe bolesť nad spáchanými hriechmi a odpor voči nim, ako aj pevné predsavzatie v budúcnosti viac nehrešiť. Obrátenie sa teda týka minulosti i budúcnosti, živí sa nádejou na Božie milosrdenstvo. Kto chce dosiahnuť zmierenie s Bohom a s Cirkvou, musí vyznať kňazovi všetky ťažké hriechy, z ktorých sa ešte nespovedal a na ktoré sa rozpamätá po starostlivom spytovaní svedomia. Cirkev veľmi odporúča spovedať sa zo všedných hriechov, hoci to samo osebe nie je nevyhnutné.
„Celá účinnosť pokánia je v tom, že nám navracia Božiu milosť a spája nás s Bohom v dokonalom priateľstve."
Cieľom a účinkom tejto sviatosti je teda zmierenie s Bohom. U tých, čo prijímajú sviatosť pokánia so skrúšeným srdcom a s nábožnosťou, zvyčajne zavládne pokoj a spokojnosť svedomia spolu so silnou duchovnou útechou. Sviatosť zmierenia s Bohom spôsobuje totiž pravé „duchovné vzkriesenie", prinavracia dôstojnosť a dobrá života Božích detí, z ktorých najvzácnejším je priateľstvo s Bohom.

Právomoc rozhrešovať a odpúšťať hriechy v Kristovom mene môžu iba kňazi, ktorí dostali túto právomoc od cirkevnej autority.

Duchovné účinky sviatosti pokánia:


Individuálne a úplné vyznanie ťažkých hriechov, po ktorom nasleduje rozhrešenie, je jediným riadnym prostriedkom zmierenia s Bohom a s Cirkvou. (KKC 1422-1498)

Sedem hlavných hriechov:

 1. pýcha (lat. superbia)
 2. lakomstvo (lat. avaritia)
 3. závisť (lat. invidia)
 4. hnev (lat. ira)
 5. smilstvo (lat. luxuria)
 6. obžerstvo (lat. gula)
 7. lenivosť (lat. acedia) - duchovná znechutenosť

Pýcha


Lakomstvo


Závisť

Hnev

Prejavy hnevu najčastejšie narušujú vzťahy medzi ľuďmi. Nakoniec môžu viesť k izolácii a bolestnej osamelosti. Aj keď prejavy hnevu majú často svoj dôvod, sú väčšinou prehnané a neprimerané situácii, ktorá ju vyvolala.

Smilstvo


Nestriedmosť (obžerstvo)

Podstatou tohto hriechu nie je len nezriadené jedenie a mrhanie jedlom, ale aj oddávanie sa nesexuálnym (sex ako významný prvok ľudskej psychiky si „vyslúžil" samostatný hriech smilstva) slastiam. Pod pojem obžerstva môžeme zaradiť aj drogovú závislosť (vrátane alkoholizmu, fajčenia ), workoholizmus a iné.

Lenivosť

Ako sa chrániť hriechu:

 1. krátka modlitba každý večer(poďakovanie za deň)
 2. prečítanie textu a zamyslenie sa
 3. zapísanie, ktorá zlá vlastnosť sa u mňa prejavuje
 4. modlitba o milosť od Boha, aby som odstránil túto chybu, keď chceš môžeš poprosiť aj don Bosca:
  Don Bosco, ty si za svojho života žiaril ako obraz Otcovej dobroty. Vypros mi u Pána vôľu vždy mu verne slúžiť a milosť, o ktorú teraz prosím...( tu povedz svoju prosbu ). S pomocou Panny Márie vypros mne aj mojím drahým odvahu skutočne ťa milovať a budovať svet lásky.
                 Amen.

Spytovanie svedomia na stiahnutie:

Spytovanie svedomia pre najmenších
Spytovanie svedomia podľa Desatora Božích prikázaní
Spytovanie svedomia na základe listu apoštola Jakuba