BirmovanciPraktický život kresťana

Prednášky:


1. Stvorenie sveta

Desatoro Božích prikázaní:
Obsah
Úvod
1. Ja som Pán, Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal
2. Nevezmeš Božie meno nadarmo
3. Spomni si, aby si deň sviatočný svätil
4. Cti otca svojho i matku svoju
5. Nezabiješ
6. Nezosmilníš
7. Nepokradneš
8. Neprehovoríš krivého svedectva proti blížnemu svojmu
9. Nepožiadaš manželku svojho blížneho
10. Nepožiadaš majetku svojho blížneho, ani ničoho, čo je jeho

Cirkevné prikázania

Vyhlásenie predsedu KBS k otázke ochrany života


Dokumenty:

Poučenie o sviatosti birmovania o birmovnom rodičovi na stiahnutie TU
Otázky na záverečné preskúšanie na stiahnutie TU

Testy na stiahnutie:
Test č.1 Starý zákon na stiahnutie TU