MODLITBY


späť na modlitby


Modlitba ľudu, ktorú sa modlil v 18. storočí v čase moru

Spravodlivý a milosrdný Pane a Bože náš, tvoje činy sú všetky správne. Ty nechceš smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. Zhrešili sme a svojimi neprávosťami sme ťa pohli k hnevu. Milostivý Bože, odpusť nám, a neodplácaj nám podľa našich neprávostí. Toľkokrát si ukázal svoje milosrdenstvo tým, ktorí ťa prosia o zmilovanie. Na príhovor nášho veľkého svätca. Andreja - Svorada. si popravenému zločincovi pre tvoje zľutovanie prinavrátil život, keď pred svojou smrťou oľutoval svoje hriechy. Znamením svätého kríža Andrej - Svorad ho priviedol medzi živých. Na jeho orodovanie, zľutuj sa nad nami a odvráť od nás svoju trestajúcu pravicu. Osvieť lekárov, aby túto chorobu dobre spoznali a požehnaj ľudstvu lieky, aby chorým pomáhali. Ak však chceš, aby táto choroba ešte trvala, prijmeme tvoju svätú vôľu s oddanosťou. Len o to ťa prosíme, nedaj žiadnemu zomrieť nepripravene a v hriechu. Daj, aby nám toto telesné zlo slúžilo na spásu našich duši. Panna Sedembolestná, Matka naša, patrónka nášho ľudu, oroduj za nás, za náš národ a za celé ľudstvo, aby aj tvoje bolesti, ktoré si so svojím Synom pretrpela, pomohli k našej záchrane. Amen.

Biskup Mons. Vilam Judák