MODLITBY


späť na úvod


Litánie k svätému Rochusovi


Modlitba k sv. Rite


Modlitba ľudu, ktorú sa modlil v 18. storočí v čase moru


Modlitba k sv. lekárom a divotvorcom Kozmovi a Damiánovi


Modlitba Svätého Otca pred milostivým obrazom Matky Božej


Modlitba čínskych biskupov


Litánie k svätému pápežovi Jánovi Pavlovi II. Veľkému


Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej