FARSKÉ OZNAMY


späť na bohoslužby


Vojčice - Litánie k Panne Márii sú vždy na začiatku sv. omše, mimo sv. omše začiatok o 17:30 hod..


* Vojčice - V piatok (24. 5. 2019)od 17:00 hod. Adorácia, Večeradlo a možnosť pristúpiť k sv. zmierenia.


** Vojčice/Hriadky - V sobotu (25. 5. 2019) majú prvorijmajúce deti svoju prvú sv. zmierenia.


*** Vojčice/Hriadky - V nedeľu (26. 5. 2019) slávnosť prvého sv. prijímania.


Pozvánka na TURIČNÚ NOVÉNU V GABOLTOVE
Náš dekanát TREBIŠOV sa zúčastní dňa 30. mája 2019 (štvrtok).
Bližšie informácie nájdete v priloženom plagáte tu.

: