FARSKÉ OZNAMY


späť na bohoslužby


Od pondelka do piatka je modlitba ruženca o 17:30 hod.


* Vojčice - Utorok a streda - Modlenie sv. ruženca.

** Hriadky - Streda - Výročie posviacky chrámu.

*** Vojčice - Štvrtok - 18. októbra 2018 sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej modlitebnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Spojme sa v modlitbe ruženca za pokoj a jednotu vo svete! Naša farnosť sa spojí o 17:30 hod. pri sv. otlárnej modlitbou sv. ruženca, ktorý sa modlia detí našej farnosti.

* Vojčice/Hriadky - Nedeľa - MISIJNÁ - Zbierka na misie.