FARSKÉ OZNAMY


späť na bohoslužby

Vojčice - ¤ Májová pobožnosť ¤
PO-STR: začiatok o 17:25 hod.

Vojčice - Streda (24. 5. 2023) o 17:10 hod. VEČERADLO.


Vojčice - Piatok (31. 5. 2023) o 17:00 hod.
máte možnosť pristúpiť k sv. zmierenia.


Vojčice - Štvrtok (1. 6. 2023) o 17:00 hod. ADORÁCIA
a počas nej máte možnosť pristúpiť k sv. zmierenia.


Vojčice - Piatok (2. 6. 2023) v doobedňajších hodinách
spovedanie starých a chorých.


Vojčice/Hriadky - 3. júna 2023 Vás srdečne pozývame
na púť do Obišoviec na Fatismku sobotu.
Nahlásiť sa môžete v sakristii do
30. mája 2023
, kde sa dozviete bližšie informácie.


Vojčice - Nedeľa (4. 6. 2023) o 10:30 hod.
je v filiálnom kostole v Hriadkach odpustová slávnosť.