FARSKÉ OZNAMY


späť na bohoslužby

Vojčice - Utorok (12. 9. 2023) o 17:00 hod. VEČERADLO
a od 17:30 hod. máte možnosť pristúpiť k sv. zmierenia.


Vojčice - Streda (13. 9. 2023) od 17:30 hod. ADORÁCIA
a počas nej máte možnosť pristúpiť k sv. zmierenia.


Vojčice - Štvrtok (14. 9. 2023) o 17:30 hod. KRÍŽOVÁ CESTA.


Vojčice - Piatok (15. 9. 2023) o 9:30 hod. modlitba posvätného ruženca.


Vojčice - Nedeľa (17. 9. 2023) Zbierka na rádio Lumen.