FARSKÉ OZNAMY


späť na bohoslužby

* Hriadky - Streda (23. 6. 2021) od 17:00 hod.
máte možnosť pristúpiť k sv. zmierenia.


** Vojčice - Štvrtok (24. 6. 2021) o 17:10 hod. VEČERADLO
a od 17:30 hod. máte možnosť pristúpiť k sv. zmierenia.


*** Vojčice - Piatok (25. 6. 2021) od 17:30 hod.
máte možnosť pristúpiť k sv. zmierenia.


**** Vojčice/Hriadky - Nedeľa (27. 6. 2021)
ZBIERKA NA DOBROČINNÉ DIELA SV. OTCA.V sakristii si môžete zakúpiť knihu MIRON KERUĽ-KMEC
Nad slovami sv. Izáka Sýrskeho Homília 5-24.
Cena : 9 €/ks

Aktualizované info o živote Cirkvi v pandémii koronavírusu - TK.KBS.SK.