FARSKÉ OZNAMY


späť na bohoslužby


Vojčice - Vo štvrtok (24. 1. 2019) o 16:30 hod. začne adorácia a počas nej máte možnosť pristúpiť k sv. zmierenia.


Vojčice-Hriadky - Piatok (25. 1. 2019) SLÁVNOSŤ POSVIACKY FARSKÉHO KOSTOLA. O 17:10 hod. Vás pozývame do Večeradla.


ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2019

V rámci Celosvetovej modlitbovej siete Svätého Otca Apoštolát modlitby sú úmysly vybrané Svätým Otcom Františkom a Konferenciou biskupov Slovenska. Šírením pravidelných mesačných úmyslov Apoštolát modlitby zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej „Modlitby obetovania dňa“:
Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:
Január:
Evanjelizačný úmysel: Za mladých, najmä z krajín Latinskej Ameriky, aby podľa príkladu Panny Márie odpovedali na Pánovo volanie a ohlasovali svetu evanjeliovú radosť.
Úmysel našich biskupov: Aby svetové stretnutie mládeže v Paname bolo pre mladých povzbudením úprimne nasledovať svätých a blahoslavených.