FARSKÉ OZNAMY


späť na bohoslužby


Vojčice/Hriadky - Prosíme veriacich, aby nenechávali na laviciach žiadne obrázky, či knihy!! Za pochopenie ďakujeme.

* Vojčice - Pondelok (1. 6. 2020) o 17:15 hod. VEČERADLO.

** Hriadky - Pondelok (1. 6. 2020) od 16:30 hod. máte možnosť pristúpiť k sv. zmierenia.

*** Vojčice - Utorok, Streda (2. - 3. 6. 2020) od 17:30 hod. máte možnosť pristúpiť k sv. zmierenia.

**** Vojčice - Štvrtok (4. 6. 2020) od 17:30 hod. ADORÁCIA a počas nej máte možnosť pristúpiť k sv. zmierenia.

***** Hriadky - Piatok (5. 6. 2020) od 16:30 hod. máte možnosť pristúpiť k sv. zmierenia.

****** Vojčice - Nedeľa (7. 6. 2020) ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ vo filiálnom kostole v Hriadkach o 10:30 hod..


Ako uvádzať do praxe nové usmernenia o slávení bohoslužieb !!! - TK.KBS.SK

.


Aktualizované info o živote Cirkvi v pandémii koronavírusu - TK.KBS.SK.