FARSKÉ OZNAMY


späť na bohoslužby


Vojčice - Pondelok-Sobota ruženec začína vždy 17:30 hod.


Vojčice - Pod chórom si môžete zakúpiť sviečky za nenarodené deti.


* Vojčice - V piatok (18. 10. 2019) sa zapojíme do celosvetovej modlitebnej iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec. Pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej CIrkvi organizuje túto iniciatívu už dlé roky s cieľom spojiť deti celého sveta v modlitbe.


**Vojčice/Hriadky - V sobotu (19. 10. 2019) začínajú Sväté misie.


*** Vojčice/Hriadky - V nedeľu (20. 10. 2019) zbierka na MISIE.


**** Vojčice/Hriadky - V nedeľu (20. 10. 2019) v Hriadkach 20. výročie konsekrácie kostola.