FARSKÉ OZNAMY


späť na bohoslužby


Vojčice - V sakristii si môžete zakúpiť knihu Marcellino IasenzaNiro - Panna Mária v živote Pátra Pia. Cena 13 €.

Vojčice - Od augusta (3. nedeľa v mesiaci) začínajú zbierky na opravu chodníkov okolo farského kostola.


* Vojčice - Streda (5. 8. 2020) o 17:45 hod., máte možnosť pristúpiť k sv. zmierenia.** Vojčice - Štvrtok (6. 8. 2020) o 17:45 hod., Adorácia a počas nej máte možnosť pristúpiť k sv. zmierenia.*** Vojčice - Piatok (7. 8. 2020) spovedanie starých a chorých.**** Vojčice - Nedeľa (9. 8. 2020) odpustová slávnosť v Gréckokat. chráme v Milhostove o 10:30 hod..

Ako uvádzať do praxe nové usmernenia o slávení bohoslužieb !!! - TK.KBS.SK

.


Aktualizované info o živote Cirkvi v pandémii koronavírusu - TK.KBS.SK.