FARSKÉ OZNAMY


späť na bohoslužby


*Vojčice - V stredu (12. 12. 2018) o 16:45 hod. ste pozvaní do Večeradla.


** Vojčice - V sobotu (15. 12. 2018) sa o 6:45 hod. začína v kostole a v rodinách konaný adventný deviatnik „Kto dá prístrešie Svätej rodine?“ HĽADANIE NOCĽAHU.
V nedeľu (16. 12. 2018) začína deviatnik o 8:15 hod.


Tento týždeň sú zimné kántrové dni v stredu, piatok a v sobotu. Záväzný je jeden z nich. Úmysel: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.
(Kántrové dni môžu byť pre nás príležitosťou na štvrťročnú duchovnú obnovu. KBS stanovila za záväzný len jeden z troch kántrových dní, veriaci by však nemali zanedbávať konanie dobra. Na naplnenie obsahu kántrových dní si každý z nás podľa okolností a vlastných možností môže vybrať skutok pokánia alebo dobročinnej lásky, modlitbu, almužnu, ale aj dobrovoľný pôst a to nielen od mäsa. Bolo by dobré, aby sme sa v týchto dňoch zúčastňovali na svätej omši a hlbšie prežili ich duchovný rozmer.)