Združenie mariánskej mládeže - ZMM


späť na spoločenstva

Mládežnícke aktivity organizujú mladí zo Združenia mariánskej mládeže /ZMM/. Toto združenie vzniklo vo Francúzsku, v roku 1830, na želanie samotnej Panny Márie. Svoje želanie zverila Panna Mária zakladateľke združenia, sv. Kataríne Labouré. Vo Vojčiciach vzniklo Združenie mariánskej mládeže v roku 1995, jeho členovia sú rozdelení do troch spolkov podľa veku:

ANJELÍCI - deti od 7 - 11 rokov

ČAKATELIA - 12-15 rokov

ČLENOVIA - 16 a viac rokov

Mladí zo ZMM sa schádzajú na stretkách s rôznymi kresťanskými témami, stretávajú sa pri modlitbe a aktivizujú sa pri mládežníckych svätých omšiach. Pripravujú aj deň detí, volejbalový turnaj, krížové cesty a pomáhajú pri upratovaní kostola. Na sviatky pripravujú v kostole akadémie a jasličkové pobožnosti. Chodievajú tiež potešiť starších ľudí na charitu. Zúčastňujú sa akcií organizovaných ZMM, napr. duchovných cvičení a letných táborov pre deti. Tradičný je ples ZMM v Parchovanoch kde sa stretnú mladí z celého Slovenska. Organizuje sa i katarínska zábava a karneval svätých pre deti. Miestne stretnutia ZMM navštevuje aj sestrička zo spoločnosti DKL / dcéry kresťanskej lásky/. Medzi členov tohto združenia patrili aj kňazi, ktorí boli v minulých rokoch vo Vojčiciach vysvätení.