Spoločenstva vo farnosti


Naša farnosť má niekoľko spoločenstiev, o ktorých sa dozviete viac nižšie.

Modlitby matiek

Ružencové bratstvo

Spevácky zbor dospelých

Združenie mariánskej mládeže