Spoločenstvá


Spevácky zbor dospelých

Pri farskom kostole vznikli a pracujú viaceré kresťanské spoločenstvá. Miestny spevácky zbor dospelých, pod vedením MUDr. Márie Gofusovej, kantorky kostola, sprevádza rôzne liturgické slávenia a zúčastňuje sa prehliadok speváckych zborov. Ružencové bratstvo spája 8 ruží. Jeho členovia sa schádzajú na modlitbách posvätného ruženca pred sv. omšou, konajú pobožnosti, deviatniky, krížové cesty a ďalšie aktivity. Medzi ne patria aj púte na rôzne pútnické miesta, aj mimo republiky. Za ružencové bratstvo zodpovedá pani Mária Prosbová.

Združenie mariánskej mládeže

Mládežnícke aktivity organizujú mladí zo Združenia mariánskej mládeže /ZMM/. Toto združenie vzniklo vo Francúzsku, v roku 1830, na želanie samotnej Panny Márie. Svoje želanie zverila Panna Mária zakladateľke združenia, sv. Kataríne Labouré. Vo Vojčiciach vzniklo Združenie mariánskej mládeže v roku 1995, jeho členovia sú rozdelení do troch spolkov podľa veku: Mladí zo ZMM sa schádzajú na stretkách s rôznymi kresťanskými témami, stretávajú sa pri modlitbe a aktivizujú sa pri mládežníckych svätých omšiach. Pripravujú aj deň detí, volejbalový turnaj, krížové cesty a pomáhajú pri upratovaní kostola. Na sviatky pripravujú v kostole akadémie a jasličkové pobožnosti. Chodievajú tiež potešiť starších ľudí na charitu. Zúčastňujú sa akcií organizovaných ZMM, napr. duchovných cvičení a letných táborov pre deti. Tradičný je ples ZMM v Parchovanoch kde sa stretnú mladí z celého Slovenska. Organizuje sa i katarínska zábava a karneval svätých pre deti. Miestne stretnutia ZMM navštevuje aj sestrička zo spoločnosti DKL / dcéry kresťanskej lásky/. Medzi členov tohto združenia patrili aj kňazi, ktorí boli v minulých rokoch vo Vojčiciach vysvätení.