Spevácky zbor dospelých


späť na spoločenstva

Pri farskom kostole vznikli a pracujú viaceré kresťanské spoločenstvá. Miestny spevácky zbor dospelých, pod vedením MUDr. Márie Gofusovej, kantorky kostola, sprevádza rôzne liturgické slávenia a zúčastňuje sa prehliadok speváckych zborov.