Sviatosť zmierenia


späť na sviatosti

(KKC 1422) „Tí, čo pristupujú k sviatosti pokánia, (KKC 980) dostávajú od Božieho milosrdenstva odpustenie urážky spôsobenej Bohu a zároveň sa zmierujú s Cirkvou, ktorú hriechom ranili a ktorá sa láskou, príkladom a modlitbami pričiňuje o ich obrátenie.“

Náuka Cirkvi o sviatosti pokánia a zmierenia: Katechizmus katolíckej cirkvi – Druhý oddiel, Druhá kapitola, 4. článok

Vysluhovanie sv. zmierenia v našej farnosti

- Vo všedné dni pred sv. omšou na požiadanie!
- Prvopiatková spoveď je aktuálne vyhlasovaná v nedeľných oznamoch.
- Vianočné a veľkonočné spovedanie bude aktuálne vyhlásené v nedeľných oznamoch.
- Sv. spoveď chorých je na prvý piatok. Pred Vianocami a Veľkou nocou bude aktuálne vyhlasovaná v nedeľných oznamoch. Mimo toho na požiadanie!

Ako sa chrániť hriechu:

- krátka modlitba každý večer(poďakovanie za deň)
- prečítanie textu a zamyslenie sa
- zapísanie, ktorá zlá vlastnosť sa u mňa prejavuje
- modlitba o milosť od Boha, aby si odstránil túto chybu (napr. poprosiť aj don Bosca modlitbou: Don Bosco, ty si za svojho života žiaril ako obraz Otcovej dobroty. Vypros mi u Pána vôľu vždy mu verne slúžiť a milosť, o ktorú teraz prosím...( tu povedz svoju prosbu ). S pomocou Panny Márie vypros mne aj mojím drahým odvahu skutočne ťa milovať a budovať svet lásky. Amen.

Spytovanie svedomia na stiahnutie:

Spytovanie svedomia pre najmenších
Spytovanie svedomia podľa Desatora Božích prikázaní
Spytovanie svedomia na základe listu apoštola Jakuba
Spytovanie svedomia pre manželov a rodičov