Posvätenie farskej budovy - 14. september 2008

Vysviacka Ján Jakubovič 21.6.2014

Primície Ján Jakubovič 28.6.2014

Pú do Medžugoria 8 - 15. Júl 2018Hlavná 381
076 22 Vojčice
056/ 676 13 16
www.vojcice.rimkat.sk
vojcice@rimkat.sk