SRDEČNE VÁS VÍTAME
NA OFICIÁLNEJ WEBOVEJ STRÁNKE
FARNOSTI SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE VOJČICE.

Modlitba k Panne Márii, rozväzovačke uzlov

Svätá Mária,
ty si bola celý život plná Božej prítomnosti,
s pokorou si prijímala Otcovu vôľu
a diabol ťa nikdy nedokázal zapliesť do svojho zmätku.
U svojho syna si sa prihovárala za naše ťažkosti,
ako si sa prihovárala na svadbe v Káne.
Svojou pokorou a trpezlivosťou si nám dala príklad,
ako rozpletať uzly nášho života.
Navždy ostávaš našou Matkou,
a tým naprávaš a osvecuješ spojenie,
ktoré nás spája s naším Pánom.
Svätá Matka, Matka Božia a Matka naša,
prosíme teba, ktorá s materinským srdcom
rozplietaš uzly nášho života,
vkladáme do tvojich rúk naše úmysly (uveďte modlitbový úmysel)
a prosíme ťa, aby si rozviazala každý uzol a zmätok.
Svojou milosťou, orodovaním a príkladom
nás osloboď od všetkého zla
a rozviaž putá, ktoré nám bránia
v zjednotení s Bohom.
Daj nám, aby sme
vyslobodení od každého zmätku a omylu
nachádzali Pána vo všetkých veciach,
aby sme v ňom ukotvili svoje srdce
a stále mu slúžili v našich bratoch a sestrách.
Amen.

Prevzaté z modlitby, ktorá sa pripisuje pápežovi Františkovi.

Viac inforrmácii

TU